Privacy/Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Schoonmaak Secure. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Privacy

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door de eigenaar of beheerder van deze website te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met de eigenaar worden verwerkt. De eigenaar of beheerder van deze website zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag uit te voeren, uw bestelling of boeking te kunnen verwerken e.d. Hoewel niet iedere gebruiker zich ervan bewust is, wordt tijdens de aanwezigheid op het internet continu informatie uitgewisseld tussen u en andere computersystemen. Informatie aangaande het IP-nummer bijvoorbeeld, of type besturingssysteem, type internetbrowser, etcetera. Bij de beheerders van computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan deze informatie gebruikt worden om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover de eigenaar of beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van deze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op het systeem van een gebruiker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de gebruiker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover eigenaar of beheerder dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om de website effici├źnter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

De website van de eigenaar kan links bevatten naar andere websites die buiten het domein van deze website liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van deze website. De eigenaar of beheerder van deze website is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.